ช่องทางการโอนผ่านบัญชีธนาคาร


หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน
โดยกรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการโอน
 
หากมีข้อสงสัย โทร. 02-017-7888
หรือ Line : @shoppingstation